Nordic Coaching Staff - Girls Programs

Girls

2007 (U10) Girls

Coach - Megan MacFarlane

Coach Kristy Benoit

 

2006 (U11) Girls

Coach - Sara Benoure

 

 

2005 (U12) Girls

Coach - Emma Pedrin

 

 

2004 Premier Girls 

Coach - Lauren Bernard

Coach - Hector Tamayo

 

 

2003 Premier Girls 

Coach - Dustin Hess

 

 

03-04 Girls Club

Coach - Lauren Bernard

Asst. Coach Paige Phillips

 

 

2002 Premier Girls 

Coach - Hector Tamayo

Coach - Matt Gazo

Coach - Miranda Redmond

 

2001 Premier Girls 

Coach - Mark Sienko

 

 

2000 Premier Girls 

Coach - Marcel Choquette

Coach - Sean McMannon

 

 

1999 Premier Girls 

Coach - Brad Keller

 

 

1998 Premier Girls 

Coach - Marcel Choquette